Claussen, Sophus Antonius i Paris

Indhold

Antonius i Paris

Den originale indholdsfortegnelse (ovenfor s. 8) omfatter kun de 14 kapiteltitler, som er kursiveret i nedenstående fuldstændige oversigt. Digtenes titler er udeladt, og kolumnetitlerne viser, at de regnes med til det foranstående kapitel, skønt dettes overskrift er mindre end digtenes. Udeladt i originalen er også de fire afsnitstitler på deltitelblade: intet foran i bogen, men s. 75, 145, 169 og 189 (her s. 55, 101, 115 og 129). Blanke sider findes dels bagpå disse, dels efter kapitler, der ender på en højreside.

 • Indbydelse til Rejse ................................... 11
 • Opvaagnen i den fremmede Stad ........................... 13
 • Romansk Verden ..................................... 19
 • Kogleriet i Boulogneskoven ................................ 20
 • Rimener under Vejs .................................. 24
 • Obeliskerne, Palmen og Fyrretræet .......................... 26
 • Bryllupper og Fester (Nopces & Festins) ................... 33
 • Den Nysgærrige ....................................... 34
 • Simplicitas. Tilegnet en naiv og nysgærrig Veninde........... 40
 • Blødende Rose......................................... 41
 • Pariserinde .......................................... 48
 • Det Frankrig, som jeg søger................................ 49
 • Natten ............................................. 54
 • EN VERDEN AF DIGTERE ........................... 55
 • Alliance ............................................ 57
 • Nyaars-Hymne........................................ 59
 • Bryllupper og Fester (Nopces & Festins) ................... 62
 • Hyacinterne eller De smaa Tidsskrifter ....................... 63
 • Til Johannes Jørgensen ................................. 76
 • En Nat med Paul Verlaine ................................ 77
 • Den skønne Propaganda. Tilegnet Dr. Georg Brandes......... 87
 • La Plumes Syvende Banket ............................... 88
 • 370
 • Den ny Poesi (Tilegnet Paul Verlaine som Tak for hans Digt) . . 95
 • Efterskrift til Antonius' Optegnelser.......................... 96
 • Portræt af Foraaret .................................... 98
 • Hvide Løgne ........................................ 99
 • Italien .............................................. 100
 • QUARTIER LATIN ................................. 101
 • DE TO SØSTRE PAA MONTMARTRE ................ 115
 • ANTONIUS OG LADISLAS ........................... 129

Valfart
Originaludgaven har ingen indholdsfortegnelse.

 • FØRSTE BOG ...................................... 151
 • I. Silvios Løgne ...................................... 153
 • Ekbátana .......................................... 169
 • II. Højere end Alperne - dybere end Middelhavet ........... 171
 • Toscanas Elever .................................... 180
 • III. Siena-Rom. Løse Dagbogsblade ....................... 193
 • Ankomst til Siena ................................... 195
 • Maaltider i Siena .................................... 197
 • Palmesøndag ...................................... 200
 • Cento cerini ....................................... 202
 • Protestantisk Vaar................................... 204
 • Unge udødelige .................................... 205
 • Evangelium ....................................... 207
 • Udflugt i det senesiske Landskab ....................... 209
 • Et løst Udkast ...................................... 213
 • Endnu Siena ....................................... 216
 • Tizians Roser ...................................... 218
 • Rom............................................. 219
 • Pompeji .......................................... 224
 • ANDEN BOG....................................... 227
 • I Ligurien ........................................... 229
 • Valfarten til Mont'Allegro ............................ 236
 • - Det tabte Paradis .................................. 242
 • 371
 • Fru Clara.......................................... 244
 • Fortællersken ...................................... 255
 • »Den talende Harpe« ................................. 262
 • En lykkelig Brobygger ............................... 267
 • Et Kapitel om Farveglæde ............................ 273
 • Epilog ............................................ 283
 • Hjemfart.......................................... 286

  Tillæg

 • Utrykt kapitel til Valfart .............................. 287
 • Claras Drømme ..................................... 289

Efterskrift og noter

  Efterskrift

 • I. Indledning .................................... 293
 • II. Temaet....................................... 293
 • III. Antonius i Paris ................................ 295
 • Baggrunden ................................... 295
 • Tolkning ..................................... 298
 • IV. Valfart ....................................... 311
 • Baggrunden ................................... 311
 • Tolkning ..................................... 312
 • V. Slutning ...................................... 322
 • VI. Modtagelsen .................................. 324
 • VII. Teksten ...................................... 331
 • VIII. Noter til Efterskrift ............................. 333
 • IX. Litteraturliste .................................. 333

  Noter

 • I. Tidsbilledet ................................... 337
 • II. Antonius i Paris ................................. 341
 • Valfart........................................ 359