Claussen, Sophus Antonius i Paris

Antonius i Paris

Den originale indholdsfortegnelse (ovenfor s. 8) omfatter kun de 14 kapiteltitler, som er kursiveret i nedenstående fuldstændige oversigt. Digtenes titler er udeladt, og kolumnetitlerne viser, at de regnes med til det foranstående kapitel, skønt dettes overskrift er mindre end digtenes. Udeladt i originalen er også de fire afsnitstitler på deltitelblade: intet foran i bogen, men s. 75, 145, 169 og 189 (her s. 55, 101, 115 og 129). Blanke sider findes dels bagpå disse, dels efter kapitler, der ender på en højreside.

 • Indbydelse til Rejse ................................... 11
 • Opvaagnen i den fremmede Stad ........................... 13
 • Romansk Verden ..................................... 19
 • Kogleriet i Boulogneskoven ................................ 20
 • Rimener under Vejs .................................. 24
 • Obeliskerne, Palmen og Fyrretræet .......................... 26
 • Bryllupper og Fester (Nopces & Festins) ................... 33
 • Den Nysgærrige ....................................... 34
 • Simplicitas. Tilegnet en naiv og nysgærrig Veninde........... 40
 • Blødende Rose......................................... 41
 • Pariserinde .......................................... 48
 • Det Frankrig, som jeg søger................................ 49
 • Natten ............................................. 54
 • EN VERDEN AF DIGTERE ........................... 55
 • Alliance ............................................ 57
 • Nyaars-Hymne........................................ 59
 • Bryllupper og Fester (Nopces & Festins) ................... 62
 • Hyacinterne eller De smaa Tidsskrifter ....................... 63
 • Til Johannes Jørgensen ................................. 76
 • En Nat med Paul Verlaine ................................ 77
 • Den skønne Propaganda. Tilegnet Dr. Georg Brandes......... 87
 • La Plumes Syvende Banket ............................... 88
 • 370
 • Den ny Poesi (Tilegnet Paul Verlaine som Tak for hans Digt) . . 95
 • Efterskrift til Antonius' Optegnelser.......................... 96
 • Portræt af Foraaret .................................... 98
 • Hvide Løgne ........................................ 99
 • Italien .............................................. 100
 • QUARTIER LATIN ................................. 101
 • DE TO SØSTRE PAA MONTMARTRE ................ 115
 • ANTONIUS OG LADISLAS ........................... 129