Chievitz, Poul Uddrag fra Fra Gaden

Jeg rykkede frem med det; der var jo intet Andet at gjøre, naar jeg ikke vilde blive anseet for nysgjerrig eller maaskee for noget endnu værre. Det var tydeligt at see, at jeg stod fuldkommen retfærdiggjort. Han bladede noget i Manuscriptet ved en Lygtes Skin, og sagde derpaa: