Chievitz, Poul Uddrag fra Fra Gaden

Jeg veed ikke dertil at svare Andet end at jeg saa ofte har hørt flere af vore yndede og lærde Autores fortælle om alle mulige forskjellige Ting, der slet ikke vedkomme Sagen, saa jeg har troet, ogsaa engang at have Lov til at gjøre ligesaa, især da jeg ved en godhedsfuld Meddelelse fra en paalidelig Haand seer mig istand til at fremkomme med den interessante Oplysning, at cand. juris Georg Skou er en daglig Gjæst hos Kammerraad F...., som i Foraaret havde Bryllup med Justitsraad de V.... s ældste datter Mary.