Bruun, Malthe Conrad Uddrag fra Aristokraternes Catechismus

Ak, vilde dog Hr. Mufti ogsaa raade
Hans kejserlige Højhed til, at han
Gav dens Forfatter en Pensjon i Naade.
Thi af den franske Republik
Og de americanske Stater,
Jeg vistnok ej Belønning fik;
De andre christelige Potentater
For okkupeerte er i dette Øjeblik
Med Cour, Tedeum, Opera,
Med Balpare og Ligprocessioner,
Og med den Qvæstion for alle Qvæstioner:
Hvor faae vi Penge fra?
Til at de kunde ned fra Tronens Himmelhøje
Et allernaadigst Par af Ører bøje
Til nogen prentet Bog,
Der ei er Ceremoniale,
Og ei Geburtsdags-Tale,
Og ei engang Prolog!