Bruun, Malthe Conrad Uddrag fra Aristokraternes Catechismus

O Rojalisme, dig paakalder jeg,
O du Fiskalers Gud, som lønner sødt din Dyrker
Med Guld og Smiil, med Nøgler og med Steeg,
Du, som opliver end og styrker
En Schiraks Mod, naar hver hans Prophetie
Ubønhørt Skjebnens Øre gik forbi, -
Bestraal mig med dit klare Naades Øje!
Opflam mit Mod i Kampens djerve Møje!
At alle dine Fjender falde maae,
Dit Navn lovsynges højt af Jordens Millioner,
Og evigtryg, blant Garder og Kanoner,
Paa Friheds Gruus din Marmorthrone staae!