Bruun, Malthe Conrad Uddrag fra Aristokraternes Catechismus

Jeg troer paa den sønlige Underdanigheds-Aand, som udgaaer fra Monarkiet og Adelen, som udbreder Ydmyghed og Taalmod i Borgernes Hjerter, som tager den forfængelige Fornuft fangen i den blinde Troes Snarer. Jeg troer en rojalistisk Kirke, som er det høiærværdige Selskab imod Oplysningen, stiftet i Altona af Schirak, en fuldkommen Udryddelse af alle demokratiske Kjetterier, og efter Fornuftens og Frihedens Død et nyt, evigt og himmelsk Versailles, hvor den triumferende royalistiske Kirke, smykket med hvide Kokarder, skal evig synge et evigt Vive le roi.