Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er han borte al min Eje?