Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Dejligste blant Qvinder! giv os derom fuld Beskeed: