Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

2.

Jes.
Kan du forsage
Dit kiære Huus og Stavn?
Sul.
Dem vil jeg tage,
Og legge dig i Favn.
Jes.
Naar du est færdig,
Er Vognen for din Dør.
Sul.
Mig Arme værdig
Din Værdskyld eene giør.
* 118
Jes.
Giem denne Kierne!
Men kom nu, Død, herfrem!
Sul.
Den Aften-Stierne
Er meget angenem.
Jes.
Vil du saa gierne?
Sul.
Ja til min Brudgom hiem.
Jes.
Kan du &c. &c.