Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

JEsu første Aabenbarelse efter hans Opstandelse.

Hvorved vi merke:

I) Personen, for hvilken han først aabenbarede sig, nemlig Maria Magdalena.

II) Aarsagen, hvorfor han først aabenbarede sig for hende.

III) Maaden, hvordan han aabenbarede sig for hende.

Livsalige Frelsere! aabenbar os ogsaa din u-overvindelige Kierlighed jo mere og mere, og din forunderlige Iver i at stride og vinde for os saa stor en Sejr, at vi af inderste Siel maae takke og prise dig derfor fra nu og indtil evig Tiid. Amen.