Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Brorsons Vita ved Bispevielsen 1741

Den her meddelte beretning om Brorsons liv findes i en håndskreven bog, som indeholder oplysninger om biskopper og præster i Ribe stift fra reformationen til omkring 1770 (Kgl. Bibl., Kalis saml., nr. 502, 4°). Bogen har ingen titel; man har kaldt den Ribebogen. Hvem den samler er, som har ført den i pennen, er ikke angivet lige så lidt som oprindelsen til stykket om Brorson*). For at få klarhed på dette sidste punkt må man da søge andre veje.