Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Brorsons Vita ved Bispevielsen 1741

Ser man derefter nærmere på indholdet, hefter man sig ved, at der findes en række småtræk af udpræget personlig art: hvilken dag Brorson blev døbt - hvad hans fader sagde lige før sin død - hvad der var hans moders bevæggrund til at indgå nyt ægteskab - hvilke fag han lagde sig efter som student - at han blev overanstrengt og lå en vinter syg i København -