Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Guds Kirckes Iubel-Fryd og Høytiid. Prædiken

Det kan dog også ske, at Brorson finder, at der i manuskriptet er kommet vel megen ordrigdom, så f eks. opregningen: hielpe, trøste, vederqvæge og glæde er bleven befriet for det sidste ord (s. 149).