Brorson, Hans Adolph Uddrag fra De vexillo Ecclesiæ

Han har givet sin afhandling navnet De Vexillo Ecclesiæ (»Om kirkens banner«). Den er en slags udlægning af 2. Mos. 17, 15, hvor det fortælles, at Moses efter den store sejr over amalekitterne byggede et alter og kaldte dets navn: Jehova vexillum meum (»Jehova er mit banner«).