Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

II. De samlede udgaver af Troens rare Klenodie

Med den samlede udgave af Brorsons salmer overgik forlaget fra det lille provinstrykkeri i Tønder til Frantz Christian Mumme, Boghandleren paa Børsen. Dette medførte en stadigt videregående modernisering af typografi og ortografi, hvis vigtigste træk er registreret ndf.