Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

60.6.1 71.6.1 101.3.1 (= Ec), 104.5.1 104.15.3(?), 122.5.2(?), 132.3.3 145.3.1 166.11.3 (= F), 167.2.2 237.3.4 238.2.3 (?), 197.2.4 (== J1 ), 250:7.7, 11.8 253:3.7, 5.6. Et par steder rettes fejl i J2 således, at læsemåden afviger fra originaltrykket: 149.6.3 217.13.1. M. h. t. rettelsen 153.3.1 kan bemærkes, at den genfindes som en håndskreven tilføjelse i heftet F (se ovf. s. 436).