Brorson, Hans Adolph Konklusion.

Konklusion.

Det er altså sikkert, at trykket har normaliseret retskrivningen, konsekvent dog vist kun m. h. t. storbogstav, ey-øy og ck; muligvis har sætteren også moderniseret enkelte gamle bøjningsformer (-sens, 2. person) og gennemført flertalskongruens mere konsekvent (uden for modal- og hjælpeverber). Den gennemførte ændring af de latinske navne på bibelens bøger til danske skyldes vel udgiveren. Men indgrebene synes at være mindre hårdhændede end i TrK. (J1 og J4), og der er grund til at tilskrive forfatteren selv den væsentlige del af de øvrige rettelser.

* * 481