Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

Alligevel er det vigtigt inden for sanglyriken at skelne imellem den ældre, selvstændig-tekstlige, baroke virtuosform - og så det yngre, musikprægede tekstunderlæg. Det sidste kan synes halvt barokt endnu i formen; de gamle formelementer er endnu ikke fortrængt af Klopstocks og Ewalds strenghed. Men diktionen er enklere, tonen lettere, stedvis personligere, inderligere bevæget. Vi kalder dette møde mellem gammelt og nyt rokoko.