Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

DK: Den danske koralbog - ved J.P.Larsen og M. Wöldike 1955. Til dette værk henvises i første række. Hvor det ikke bringer nytryk af registrantens melodier, suppleres det med:
MM: Menighedens melodier - ved L. Birkedal-Barfod, O. Madsen og S. Widding 1914 og:
Z: Johs. Zahn: Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder I-VI, 1889-93; for enkelte sanges vedkommende tillige med:
Ny.Ras: R. Nyerup og P. E. Rasmussen: Udvalg af da. viser ca. 1550-1750, I-II, 1821;
BH: C. J. Brandt og L. Helweg: Den danske psalmedigtning I-II, 1846/47;
GDV: Gamle danske viser I-V, 1941-42, ved A. Arnhoitz, N. Schiørring og F. Viderø;
KSS: Th. Kingos Samlede skrifter VII, 1945: Melodikommentar og melodiudsættelser ved N. Schiørring;
Schiør.: N. Schiørring: Det 16. og 17. århundredes verdslige danske visesang I-II, 1950; og
Glahn: H. Glahn: Melodistudier til den lutherske salmesangs historie fra 1524 til ca. 1600, I.-II, 1954.
Sand: Se bibliografi til Svanesang i nærv. udg. III, 513.