Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

I. Førreformatoriske melodier

1. DK 256: Førreform. hymne: Veni creator spiritus. Erfurt 1524. Tv. 1568.

2. DK 352: Førreform. hymne: Veni redemptor gentium. Erfurt 1524. Th. 1569. - Eller DK 32: Bøhm. brødre 1566 (i da. trad. dog først fra Laub 1888). - Eller mel. hos Dorothe Engelbretsdatter 1681, forts. i norsk og færøsk trad. Jf. Schiør. I, 227. - Eller Freylingh.s 4. art (4 mel.), 70. art (2 mel.).

3. MM 1041: Førreform.: Patris sapientia, 14. årh. Bøhmisk 16. årh.: Christus, der uns selig macht. Pont. 1742: Jesu, sjælens lyse dag. - Hertil dog Freylingh.s 48. art (6 mel., Z. 6283- 6360, hvoriblandt: Schwing dich auf zu deinem Gott).

4. DK 251: 15. årh.s processionssang. Erfurt 1524. Pont. 1740.

5. DK 302: Førreform. lat. folkelig: In natali Domini. Horn 1544. Mog. Pedersøn 1620.

6. DK 99: 15. årh.s lat. folkelig. Klug 1533. Tv. 1568.

7. DK 143: 15. årh.s ty. folkelig. Nürnberg 1524. Tv. 1556.

8. DK 343: Ty. folkevise. Nürnberg ca. 1530. Th. 1569.

9. DK 127: H. Isaac ca. 1500. Nürnberg 1581. Kingo 1699.

Kom Gud Skaber, o Helligånd - 11 (Hs. 1732). (vist = Ak, levende Gud, jeg bekender for dig - 11). Jf. Pont. 1742.

Dagen viger og går bort - 247. Uden mel. ang. - 177 (Tr. 1735: Nogenledes som: Dagen viger og går bort).

Overs.: Hosianna! unser Hort - 43.

Overs.: Sollt' es gleich bisweilen scheinen - 154.

Overs.: Allenthalben wo ich gehe - 247. 279 (Nic. Brorson).

Sving dig op mod himlens - 31 (Hs. 1735: Jesu, meiner Seelen Licht).

Kom Helligånd, o Herre from - 60.

Synge vi af hjertens grund - 225.

Et lidet barn så lystelig - 6, 30.

Guds søn er kommen af himmelen ned - 55, 141, 265. (= Enhver, som tror og bliver døbt - 131).

Kommer til mig, sagde Guds søn - 22, 113, 86 (Thott 203, 8°).

Nu hviler mark og enge - 37, 249, 255.