Brorson, Hans Adolph II. Reformationstidens melodier

II. Reformationstidens melodier

10. DK 1: Joh. Walter 1524. Tv. 1556.

11. MM 1153: Joh. Walter 1524. Th. 1569.

12. DK 6: Erfurt 1524. Tv. 1558.

Af dybsens nød råber jeg til dig - 26, 33.

Kristus kom selv til Jordans flod - 66, 72, 143, 151.

O Gud af himmelen se hertil - 24, 199.

500

13. DK 332: Klug 1533. Tv. 1568.

14. DK 175: Klug 1533 (efter ty. folkevise). Tv. 1568. - Jf. dog tillige G. Weber 1588: Es ist gewisslich an der Zeit (Z. 4500) og S. Calvisius 1597 (Z. 4501).

15. DK 12: Schumann 1539. Th. 1569.

16. DK 341: Schumann 1539. Th. 1569.

17. DK 54: Klug 1542: Jam moesta quiesce querela. Arrebo 1627.

18. MM 144: Joh. Rhaw 1544. Th. 1569.

19. DK 101: Strassburg 1525. Th. 1569.

20. DK 362: Strassburg 1525. Th. 1569.

21. - -: Strassburg 1525. Th. 1569. (jf. H. Glahn I, 262).

22. MM 422: Strassburg 1560. H. Ravn 1620 (jf. Schiør. I, 218, 242 f.).

23. - -: N. Herman 1560 (efter ty. folkevise). Hamburg 1565: Herr Jesu Christ, wahr Mensch und Gott. - Th. 1596. Jf. dog det alm. metrum.

24. DK 325: Frankfurt 1569. Th. 1569.

25. DK 295: Joh. Kugelmann, Königsberg 1540. Th. 1569.

26. DK 296: Ty. folkevise, ca. 1560. Th. 1569.

27. DK 218: Nederlandsk psalter 1540. Th. 1569.

28. DK 348: Nederlandsk psalter 1540. Th. 1569: Om himmeriges rige så ville vi tale.

29. DK 208: Fransk psalter, Strassb. 1539. Th. Willumssøn 1641. Kingo 1699.

30. DK 221: Fransk psalter, Genève 1551. Th. Willumssøn 1641. Kingo 1699.

31. MM 991: Verdsl. fransk 1540. Kingo 1699 (ældre mel. i Th. 1569).

32. DK 3: Lat. humanistode o. 1550. Joh. Crüger 1640. Kingo 1699.

33. DK 267: Fr. Wormordsen 1539.

34. MM 907: Hans Thomissøn 1569.

Jeg råber til dig, o Herre Krist - 84, 91.

Det er forvist på tiden snart - 269 (vist = Hvad kan os komme til for nød).

Aleneste Gud i himmerig - 48, 55, 95, 105, 121, 132, 152, 236, 269.

Fader vor i himmerig (6 lin.) - 64, 139, 224. (= Jeg løfter højt op øjne mine - 187, 258).

Med sorgen og klagen hold måde - 10.

Nu lader os hans legem begrave - 87.

Af dybsens nød lader os til Gud - 85, 119, 147.

Jeg beder dig, min Herre og Gud - 19, 150, 214

O menneske, begræd din synd så stor - 86.

På dig håber jeg, min Herre from - 196.

Herre Jesu Krist, sandt menneske og Gud - 137.

Når min tid og stund er for hånd - 111.

Min sjæl, nu lover Herren - 54, 167.

Mit hjerte, hvi græmmer du dig - 144.

Jeg vil nu Herren love - 4.

Min sjæl og ånd, opmuntre dig - 114.

Jeg råber fast, o Herre - 2, 7, 193.

Som hjorten med tørst befangen - 27, 39, 40, 76, 117, 140, 164, 174, 271 (== Hører til, I høje himle - 62.) 277 (Th. Hansen).

Hvad min Gud vil, det ske altid - 204, 250 (= Vor tro kan gennem alle bånd - 250).

Vreden din afvend, Herre Gud, af nåde - 35.

Gud Fader udi himmerig (4 lin.) - 77, 104.

Beklage af al min sinde - 116.

501