Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

V. Pietismens melodier

68. DK 446: Th. Selle 1655. Freylingh. 1716: O Ursprung des Lebens. Pont. 1742: Vær trøstig... - Hertil Freylingh. 1714: Mein Herz, sei zufrieden... - og 1704: O Jesu, mein Bräutgam...

69. - -: I Joh. Schefflers »Heil. Seelenlust« 1668: »Zum Theil nach eines andern Melodey« (formodentl. den verdslige, som Sylvander 1670 henviser til: Die Zeit geht an, die Venus hat bestimmt - Z. 820).

70. - -: G. Josephus i Joh. Schefflers »Heil. Seelenlust« 1668 (Z. 6163).

71. - -: Mel. til tekst hos Fr. Brandt 1674 (BH I, 434). Pont. 1742 (jf. Schiør. I, 254).

72. - -: Joh. Quirsfeld 1677 eller Darmstadt 1698, den sidste hos Freylingh. 1704: Die lieblichen Blicke, die Jesus mir giebt.

73. MM 689: Hos J. Neander 1680. Ændret hos Freylingh. 1704. Pont. 1742: Store Prophete med himmelske lære.

74. DK 354: J. Neanders »Unser Herrscher, unser König« (1680) optoges i Freylingh. 1704. Freylingh. 1741 henviser dog »Auf, ihr Christen« til »Meine Hoffnung stehet feste« (blandt de 5 melodier i 29. art).

75. MM 583: Fr. Funcke 1686. Freylingh. 1704. Pont. 1742: Vil du have ro, min sjæl.

76. - -: Nürnberg 1690. Freylingh. 1704 (i Freylingh.s 52. art.: 3 mel.).

Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv dig ej mer - 157. Min Jesu, mit lives livsaligste brønd - 179.

Overs.: O Jesu, mein Bräutgam! wie ist mir so wohl (Tr. 1735: Egen mel. eller »Vær trøstig...«, når 1. linie gentages. Jf. Ambr. Stubs: Så sortnes vort levnets den blideste dag) - 172.

Overs.: Die Zeit geht an, die Jesus hat bestimmt - 248.

Overs.: Auf! auf! mein Geist! und du, o mein Gemüthe - 268.

Himlen er det rette land - 29.

Overs.: Die sanfte Bewegung, die liebliche Kraft - 243.

Jesu, giv sejer, livsfyrste og kilde - 92. (Overs.: Grosser Prophete, mein mein Herze begehret).

Overs.: Auf, ihr Christen, Christi Glieder - 205.

Overs.: Meine Seele, wilt du ruhn - 161.

Overs.: O auferstandner Siegesfürst - 49 (Tr. 1734: Was Gott thut, das ist wohl gethan).

504

77. - -: H. G. Neuss 1692. Freylingh. 1704: O Jesu! du bist mein. Pont. 1742: O Jesu, du er min.

78. - -: Evt. Meiningen 1693: Wer Jesum liebt und trauet Gott (jf. Z. 5632 ab).

79. - -: Darmstadt 1698. Freylingh. 1708.

80. - -: Darmstadt 1698. Freylingh. 1704: Schönster aller Schönen, meines Herzens Lust.

81. - -: Darmstadt 1698. Freylingh. 1704.

82. - -: Darmstadt 1698. Freylingh. 1704: Triumph! Triumph! es kommt mit Pracht.

83. - -: Darmstadt 1698: Jesus ist meines Gemüthes Begier (til vor tekst i Herrnhuter hs. efter 1743; jf. Z. 3920 ab).

84. - -: Darmstadt 1698. Freylingh. 1704.

85. - -: Darmstadt 1698 (Z. 3255 ab, næppe 3260). Freylingh. 1704: Seelen-Bräutigam, / Jesu, Gottes Lamm.

86 a. MM 231: Freylingh. 1704: Ich liebe dich herzlich (= Pont. 1742: I prægtige himle...). Hertil evt. Darmstadt 1698: Ach alles, was Himmel... (Freylingh. 1704) og Hamburg 1677: Mein schönster und liebster Freund unter den Leuten (Z. 1472) - Schiør. I, 202, 270, 280 (om et verdsligt forlæg: O Rosidore, edle Flore).

86 b. - -: Freylingh. 1704. Pont. 1742: Eet er nødigt, dette ene (variant af Rosidore-melodien).

87. - -: Freylingh. 1704: Die Tugend wird durch's Kreuz geübet. Pont. 1742: Du hjertens fryd for rene sinde (efter: Verliebtes Lust-Spiel reiner Seelen).

88. DK 64: Freylingh. 1704. Pont. 1742: Det koster megen kamp og strid.

89. - -: Freylingh. 1704: Mein Freund zerschmilzt aus Lieb in seinem Blute. Pont. 1742: Af kærlighed min ven sit blod udgyder.

90. DK 384: Freylingh. 1704: Es glänzet der Christen innwendiges Leben. - I da. tryk først fra M M (1026) 1914.

Overs.: Mein gnug-beschwerter Sinn - 183.

Overs.: Ein Christ, ein tapfrer Krieges-Held - 200.

Overs.: Auf! hinauf zu deiner Freude - 123.

Overs.: Liebster aller lieben, / meiner Seelen Ruhm - 241.

Overs.: Liebster Jesu, liebstes Leben - 216.

Overs.: Lobsinget Gott, weil Jesus Christ - 53.

Overs.: Nähert euch immer, Schmerz, Mangel und Schmach - 203.

Overs.: Nur frisch hinein - 198 (Tr. 1735: På sig egen melodi).

Overs.: Wer ist wohl wie du, / Jesu, süsse Ruh - 98 (Tr. 1734: På sin egen melodi).

Den skønnest' og lifligste blandt dennem alle - 158.

I prægtige himle og jorden tillige - 239.

Min brudgom, den liflige, skønne og søde - 266.

Overs.: Eins ist noth! ach Herr! dies eine - 168 (Tr. 1735: Egen mel.).

Overs.: Der Weg, den Christus selbst gegangen - 197 (= Den vej går vist til himmerige - 191, 264).

Det koster megen kamp og strid - 195. Overs.: Es kostet viel ein Christ zu sein - 201.

Overs.: Es ist nicht schwer, ein Christ zu sein - 202.

Han smelter hen i kærlighed... - 13 (som dog slutter med kv. verspar imod melodien; jf. dens egen mel. fra Pont.), 42, 223.

Overs.: Es glänzet der Christen innwendiges Leben - 245.

Hvad ere de kristne dog glimrende smukke - 222 (= I lemmer, hvis hoved har himlen i vælde - 270).

505

90 a. - -: Freylingh. 1704.

91. DK 48: Freylingh. 1704. Pont. 1742: Den smalle vej er noksom bred til livet.

91 a. - -: Freylingh. 1704.

92. - -: Freylingh. 1704. Pont. 1742: Far dog fort, far dog fort.

93. - -: Freylingh. 1704. Pont. 1742: Højeste præst, du som selv dig.

94. - -: Freylingh. 1704. Pont. 1742: Vægter, vil det mørke rige. Jf. Freylingh.s 25. art. (3 mel.).

95. - -: Freylingh. 1704. Pont. 1742: I Herrens udvalgte, som hellighed øve.

96. - -: Freylingh. 1704. Pont. 1742: Jesu! hvor er livets kilde?

97. - -: Freylingh. 1704. Pont. 1742: Min Fader, fød mig til/dit billede at bære.

97 a. - -: Freylingh. 1704.

98. - -: Freylingh. 1704: O Jesu, der du dich/von Sünden und des Todes Banden (Z. 4011: Eneste eks. i det sjældne metrum).

99. - -: Freylingh. 1704.

100. - -: Freylingh. 1704 (ændret 1708): Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen. Pont. 1742: Hvor godt er det i Jesu arme.

100 a. DK 261: Freylingh. 1705. Pont. 1740: O den alting kunde dræbe. Jf. Freylingh.s 7. art. (5 mel.).

101. - -: Freylingh. 1705: Mein Geist frohlocket und mein Sinn. Jf. 28. art. (5 mel.), hvortil »Auf, Christenmensch, auf, auf« er henvist uden egen mel.

102. - -: Freylingh. 1705: Du unvergleichlich's Gut, / wer wollte dich nicht lieben (jf. dog Z. 2228-2235).

103. MM 968: Freylingh. 1708: Der lieben Sonne Licht und Pracht. Pont. 1742: Se, solens skønne lys og pragt.

104. - -: Freylingh. ca. 1710 (Z. 7076). Jf. 11 art. (2 mel.).

105. - -: Freylingh. 1714: O unbegreiflich herrlich Wesen (jf. 60. art: 2 mel.). Pont. 1742: Ak, måtte hun sin Jesum skue.

105 a. - -: Freylingh. 1714.

Overs.: Den des Vaters Sinn gebohren - 44.

Overs.: Der schmale Weg ist breit genug zum Leben - 166 (Tr. 1739: Egen mel.).

Overs.: Die ihr mit Sünden ganz beflecket - 23.

Overs.: Fahre fort, fahre fort. - 207.

Overs.: Höchster Priester, der du dich - 177 (Tr. 1735: Nogenledes som: Dagen viger og går bort).

Overs.: Hüter! wird die Nacht der Sünden - 103 (Tr. 1734: Egen mel.).

Overs.: Ihr Kinder des Höchsten! wie steht's um die Liebe - 188.

Overs.: Jesu, gieb mir deine Fülle - 212.

Overs.: Mein Vater! zeuge mich,/ dein Kind, nach deinem Bilde. - 106.

Overs.: Nun das alte Jahr ist hin. - 16.

Overs.: O Jesu, der du dich / vom Leiden... - 50.

Overs.: Sei fröhlich im Herren, du heilige Seele - 227.

Overs.: Wie gut ist's doch in Gottes Armen - 83 (Tr. 1734: Wie wohl ist mir, o Freund...).

Overs.: O der alles hätt' verloren - 238.

Op, kristensjæl, op, op - 93 (overs. af: Mein Geist frohlocket...).

Overs.: Geduldig's Lämmlein, Jesu Christ - 34 (henvist til: Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt'«).

Overs.: Monarche aller Ding,/dem alle Seraphinen - 74 (Hs. 1734: Du unvergleichlich's Gut...).

Den kære solens lys og pragt - 156, 169.

Overs.: Ruhe ist das beste Gut - 184.

Overs.: Ach möcht ich meinen Jesum sehen - 170.

Overs.: Auf! auf! weil der Tag erschienen - 3.

506

106. - -: Freylingh. 1714.

107. - -: Freylingh. 1714.

107 a. - -: Freylingh. 1714.

108. MM 1022. Freylingh. 1714. Pont. 1742: Kom, regn af det høje.

109. - -: Freylingh. 1714.

110. - -: Freylingh. 7. art. (5 mel.).

111. - -: Freylingh. 9. art. (23 mel.). Jf. hertil B. Gesius 1601: Das alte Jahr ist nun vergahn - og I. B. Reimann 1747: Das Jahr, das nun vergangen ist (Z. 567 c). Alle mel. kun 4-liniede, Brorsons 8-liniet.

112. - -: Freylingh. 10. art. (4 mel.). Jf. tillige Z. 700 (oldkirkelig), 1786 (J. G. Ebeling 1667) og 4 142 (P. Sohr 1683), Joh. Crüger 1653 eller MM 337 (ty. 18. årh.).

112 a. - -: Freylingh. 13. art. (2 mel.).

113. - -: Freylingh. 23. art. (4 mel.). Sand I, 123 er måske en omsyngning af »Ich erhebe, Herr, zu dir«.

114. - -: Freylingh. 24. art (5 mel.). Sand I, 66 ikke identificeret.

115. - -: Freylingh. 25. art. (3 mel.). Pont. 1742: Armod volder mig at skrige - med mel. ang.: Vægter I vil det mørke rige. Sand I, II b (2 varianter) støtter Freylingh.s mel. t. teksten.

116. - -: Freylingh. 41. art (4 mel.). P. Sohrs mel. 1668 (DK 67) støttet af omsyngningen hos Sand I, 25 c.

116 a. - -: Freylingh. 55. art (3 mel., en til: O du Liebe meiner Liebe).

117. DK 391: Pont. 1742: Stille er min sjæl til Gud.

118. MM 506: Pont. 1742. Jf. F. Viderø: Otte julesange 1946. og nærv. udgaves melodibilag nr. 7.

Overs. Das ist ein teures Wort - 134.

Overs. Frisch auf! verzagtes Herz - 206.

Overs. Gekreuzigter! mein Herze sucht - 32.

Overs. Komm, himmlischer Regen - 63.

Overs. Mein Trost, damit ich Nacht und Tag - 155.

Overs. Sei gegrüsset und geküsset - 20.

Det gamle år forgangen etc. - 97.

Overs.: Wir singen dir, Immanuel - 12.

Immanuel, vi synge dig - 28.

Overs.: Triumph! Triumph! der Herr ist auferstanden - 52.

Overs.: Liebster Jesu! was für Müh' - 94 (jf. i nærv. register nr. 67: Ak, hvad skal jeg synder gøre).

Overs.: Jesu, wenn ich mein Gemüth - 231.

Overs.: Meine Armut macht mich schreien - 211.

Overs.: Mein Herz und Sinn den Herren hoch erhebet - 67.

Overs.: Bin ich allein ein Fremdling hier auf Erden - 209.

Overs.: Es kostet mehr, als man im Anfang denket - 221 (ved 209 og 221 tr. 1735: Der Tag ist hin, mein Jesu! bei mir bleibe).

Overs.: O du Liebe meiner Liebe - 36, og: Unveränderliches Wesen - 38.

Overs.: Meine Seel' ist still zu Gott - 182.

Vor Jesus kan ej noget herberg finde - 112 (teksten slutter med mdl. verspar (jf. i nærv. register nr. 89: Han smelter hen...), mens melodien vel er beregnet til Brorsons kvindeligt sluttende nr. 13).

507