Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

FOLKEMELODIER TIL SVANESANG

Brorson-tekst .ens nr. og førstelinie Sand. MM. Li. El. I El. II El. III Gudbr. Øst. Set.
Sv. 21 (304): Ak Fader! lad dit ord og ånd - I, 2l 9621 2, s. 2 254
(Hertil Sande: 8, 9, 10, 11) 4, s. 94
Sv. 50 (333): Ak! hvad er dog tiden lang - 4, s. 15
Sv. 52 (335): Aldrig jeg mere på verden vil tænke - I, 6 ab 1136 1, s. 16
Sv. 25 (308): Dejligste blandt kvinder - 45
Sv. 69 (352): Den store, hvide flok vi se - I, 19 a5 12711 932 1, s. 3 1, 8a 37 a6 32a
I, 19 b1 12722 2, s. 36 1, 8b3 37 b6 505
III, 7 a4 12704 7, s. 86 37 c6
III, 7 b 8, s. 26
8, s. 3
Sv. 70 (353): Farvel, min sjæl, i Jesu sides vunde - I, 34 a
(eft. B. M. Reusz-Ebersdorf: So ruht I, 34 b 11, s. 6
mein Muth in Jesu Blut u. W.) I, 34 c
Sv. 40 (323): Goliath / drog fra Gath - III, 19
Sv. 34 (317): Guds søn har gjort mig fri - I, 38ab4 138
I, 38 c4d
Sv. 15 (298): Her er nyt fra dødens porte - I, 41 11, s. 12
Sv. 2 (285): Her er sang på Juda bjerge - 10, s. 14
Sv. 67 (350): Her op ad, I døde - I, 42
Sv. 44 (327): Her vil ties, her vil bies - I, 1351 11881 185 1, 9
Sv. 61 (344): Hvad blev der liden / tab på tiden - I, 44a 2784 11, s. 8
I, 44b4 1, s. 10
Sv. 66 (349): Hvad er det godt at lande - I, 45a 232 11, s. 14
I, 45b
Sv. 31 (314): Hvad est du dog skøn, ja skøn - 376 11, s. 7
Sv. 49 (332): Hvad ser min Sulamith - 3, s. 18
Sv. 12 (295): Hvorledes går det her? - I, 49ab
I, 49c
Sv. 4 (287): Hør dog, o hør dog den himmelske I, 53 a
vægter - I, 53 b
Sv. 16 (299): I dag skal alting sjunge - 1, 13
Sv. 51 (334): I fremmed land / og fattig stand - 1, 15
Sv. 41 (324): I hælen sværdet følger - I, 56
Sv. 19 (302): Jeg ser dig, søde Lam, at stå - I, 62ab 6, s. 14 1, 10a 8a4 74
I, 62cd 3, s. 84 1, 10b 8b4
3, s. 9 8c4
Sv. 30 (313) Jesus mig alting er - I, 69 419 515
Sv. 36 (319) Korset vil jeg aldrig svige - I, 72 11, S. 114 114
Sv. 7 (290): Kunde du dog ikke våge - I, 75a
I, 75b
Sv. 10 (293): Kærligheden kunde / for ingen ting
det bære - I, 77
Sv. 59 (342): Langt oven for den tåge-sky - I, 79ab 3, s. 4
I, 79c Tillæg s. 6
Sv. 53 (336): Midt igennem nød og fare - I, 811 10691 1, 12
1070 2, 11
Sv. 62 (345): Når mit øje / træt af møje - I, 87a 623?4 501 214
I, 87b
Sv. 64 (347): Nu verdens rige, / du dårligheds kastel - I, 92a4 12074 460 1, 2
I, 92b
Sv. 68 (351): O blide stad, / Guds helgens fødeby - I, 94 1, s. 19
7, s. 6
Sv. 32 (315): O du min Immanuel - I, 95ab 562?4 74
I, 95c
Sv. 48 (331): O Helligånd! mit hjerte - I, 964 9064
905?
Sv. 3 (286): Op dog Sion! ser du ej - I, 100a4 2684
(bc?)
III, 47
Sv. 60 (343): Op min ånd, op fra dit ler - I, 103 1, s. 23
III, 49
Sv. 29 (312): Overmåde fuld af nåde - (Hertil I, 107 1, 4
Sandvik: No. koralhist. s. 160) III, 51
Sv. 14 (297): Påskemorgen, påskemorgen kom vor I, 108
borgen / halleluja! hjem -
Sv. 33 (316): Så sød er Jesu hyrdefavn - I, 111a 1, s. 54 1, 11a
I, 111b5 3, s. 10 1, 11b4
III, 55 3, s. 114 1, 11c
5, s. 10 1, 11d
6, s. 45 1, 11e
Sv. 6 (289): Se, hvor heftig døden ryster - 3, s. 12
3, s. 13
Sv. 63 (346): Se, hvor klarer det nu op på jorden - I, 114ab 11, s. 2
Sv. 45 (328): Skal vi ustridig hist I, 1164 9004 3, s. 175 1, 95
901
Sv. 55 (338): Solskivens streg / den peger alt på I, 117a4
dødens port - I, 117b4
Sv. 47 (330): Som købte og døbte vi bære - I, 118 540
Sv. 65 (348): Sulamith lille! Hvi jamrer du så tit - I, 121
Sv. 46 Vor klippe vi slippe umulig - I, 129

516

Herefter kan undersøgelsen meddeles. »Svanesang«s strofegrupper nummereres med romertal, sangene med arabertal (deres nummer i nærv. samlede udgave i parentes). Alle tidligere nævnte forkortelser benyttes (se s. 497 og 513).

I forhold til den anvendte møje er resultaterne særdeles beskedne. Til »Svanesang«s 70 digte har Brorson benyttet 51 forskellige strofeformer. Heraf har jeg måttet give op over for ikke mindre end 26 strofer (resp. grupper), omfattende 30 sange, nemlig (kursiverede tal angiver digtpar i samme metrum): Sv. nr. 4, 17, 10, 13, 14, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 63, 66, 67 og 68. For alle disse sanges vedkommende er undersøgelsesresultaterne så nogenlunde ens: Ingen strofeparalleler og ingen folkemelodier, subsidiært ingen forsamlingstoner, der for mig røbede ældre forlæg. Disse grupper og sange er derfor af pladshensyn udeladt af den følgende liste, selv om enkelte bemærkninger vedrørende dem kunne være af interesse. Lad mig nøjes med at nævne, at Univ.bibl.s førstetryk ved nr. 46 og 47 har et blækskrevet »B:« eller »Br:«. Om det skal antyde en melodi af Brorson selv, får stå hen.

517