Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

Herefter kan undersøgelsen meddeles. »Svanesang«s strofegrupper nummereres med romertal, sangene med arabertal (deres nummer i nærv. samlede udgave i parentes). Alle tidligere nævnte forkortelser benyttes (se s. 497 og 513).