Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

I forhold til den anvendte møje er resultaterne særdeles beskedne. Til »Svanesang«s 70 digte har Brorson benyttet 51 forskellige strofeformer. Heraf har jeg måttet give op over for ikke mindre end 26 strofer (resp. grupper), omfattende 30 sange, nemlig (kursiverede tal angiver digtpar i samme metrum): Sv. nr. 4, 17, 10, 13, 14, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 63, 66, 67 og 68. For alle disse sanges vedkommende er undersøgelsesresultaterne så nogenlunde ens: Ingen strofeparalleler og ingen folkemelodier, subsidiært ingen forsamlingstoner, der for mig røbede ældre forlæg. Disse grupper og sange er derfor af pladshensyn udeladt af den følgende liste, selv om enkelte bemærkninger vedrørende dem kunne være af interesse. Lad mig nøjes med at nævne, at Univ.bibl.s førstetryk ved nr. 46 og 47 har et blækskrevet »B:« eller »Br:«. Om det skal antyde en melodi af Brorson selv, får stå hen.