Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

II

3 (286): Op dog, Sion! ser du ej -

Ingen strofeparalleler. Sand I, 100 a ??? MM 268 (noteret henholdsv. i ¾ og ) og III, 47 spejler intet ældre forbillede. Sand I, 100 bc er optaget fra Freylinghausen uden speciel motivering (»Himmel, Erde, Luft und Meer« og »Gott sei Dank in aller Welt«); de er kun 4-liniede, Brorsons 8-liniet, endda med da capo for de første 4 linier. - F. 5093 (29 4-lin. mel., en af G. Josephus). F. 5115 (anon. arie; usandsynlig). Z. 1174-1248 (4-lin.). Z. 6369 (8-lin., M. Schneider i G. Schefflers »Seelenlust« 1667).