Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

XII

15 (298): Her er nyt fra Dødens porte -

Ingen egentlige strofeparalleler, men påfaldende lighed med indvielseskantaten til Kolding kirke 1758 (nærv. udg. III, s. 227; jf. Harald Vilstrups bemærkning om kantatens indholdsmæssige sammenhæng med Sv. 59 - i min anf. Brorson-afh. s. 65, note 2). Sletter man kantatens 3 liniegentagelser og vor nr. 15's sidste linier (»Hallelujah!/Triumf ..« etc.), fås metrisk kongruens af afsnittene: Aria (lin. 1-6), recitativ (lin. 7-11), aria (lin. 12-18). - Sand I, 41 deler digtet i 3 strofer til samme

521

melodi ved falsk udfyldning. El. II, 11, s. 12, passer nøjagtigt, men er jævn og intetsigende.