Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

XVII

22 (305): Er ikke Efraim min lyst -

33 (316): Så sød er Jesu hyrdefavn -

Til P. Gerhardts original (22) i det almindelige 7-liniede metrum (f. eks. »Af dybsens nød«) bringer Freylinghausens 40. art 21 melodier. Brorson har imidlertid gjort strofen sjældnere ved at udvide den med en slutlinie og har kun Sv. 33 som parallel til den. Freylinghausens eneste parallel er Joh. Schops melodi til »Ermuntre dich, mein schwacher Geist« (i Joh. Crügers »Praxis pietatis melica« 1648), der i betragtning af metrets sjældenhed muligt har været Brorsons forlæg. Stubs parallel »Her bragte tiden en pokal« siger intet.

Til Sv. 22 er ingen folkemelodier. Sv. 33 har derimod været blandt de mest yndede. Sand I, 111 a og III, 55 er vel skolelærerkompositioner, I, 111 b moll-agtig norskpræget (??? El. II, 6, s. 4) uden at røbe forlæg. De fleste af de norske (især El. II, 1, s. 5 og III, 1, 11 b) synes at være ombygninger af »Af dybsens nød«. Undtagelser er El. III, 1, 11 d, som intet siger, og III, 1, 11 e, hvis 6. linie spejler »Ermuntre dich..« - Jeg har desværre ikke haft lejlighed til at jævnføre folketonerne med F. 1986 (32 mel.) eller Z. 5733-5770.