Brorson, Hans Adolph XVIII

XVIII

23 (306): Fred i Jesu død vi skulde -

Strofe som Klenodiets nr. 59, 233 og 234, hvortil Brorson selv angiver »Herre, jeg har handlet ilde (Klen.registr. 46: Joh. Crüger 1649). J. A. L. Holm foreslår

522

samme melodi. To paralleler hos Sperontes (I, 57: »Sanfte Rime« og 1. Fortsetzung 30: »Und wie lange«) kommer vel næppe i betragtning. Ingen folkemelodier. - F. 5775 (66 mel., en af G. Josephus). Z. 3685-3789.