Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

Til Klenodiet nr. 16 havde Brorson oversat »Nun das alte Jahr ist hin« i samme strofe og med melodi hos Freylingh. 1704. Muligt er det denne, vi mider omsunget hos Sand I, 95 a og c. Sand I, 95 b og III, 49 viser måske hen til andre pietistmelodier, som ikke er sporet. Sand I, 103 og MM. 562 (svensk ??? Gudbr. 7) siger mig intet. El. II, 1, s. 23 er muligvis en ombygning af »Herre, jeg har handlet ilde«. - F. 4945 (4 mel.). Z. 3312-3323 (3314 - også i F. - af Josephus i Schefflers »Seelenlust« 1657 har svag lighed med Sand I, 95 b).