Brorson, Hans Adolph XXXI

XXXI

43 (326): Klag dig ikke for trang på drikke -

44 (327): Her vil ties, her vil bies -

De to digte har hver sin form for metrisk forfinelse. Begge varierer strofernes enkelte linier ved at skifte mellem 2- og 3-stavelses fødder og holder så stroferne kongruente. Det er linie-variationen i de to digte, der er forskellig. Nr. 43 nøjes med i hver linie at sætte trisyllablen i 2. taktled. Nr. 44 tiltager i bevægethed ved en gradvis forøgelse af 3-stavelses fødder gennem de første 4 linier og falder så atter til ro i gentagelsesdelen. Denne sidste teknik er så udtryksfuld, så kunstfuld og påfaldende, at Ch. Th. Barfoed har forsøgt, ganske vist uden held, at efterligne den direkte: »Lad den rige / ingen vige, / fordi han har laderne fuld« (Graae I, 108). Den er også så markant, at man fristes til at tænke sig den skabt til et melodiforlæg. Men til ingen af de to sange har jeg fundet egentlige strofeparalleler eller melodier med netop disse metriske variationer.

Bedømmer man dem grovere som blotte varianter af Brorsons trokæiske 6-liniede strofe: »Jeg er rede til at bede« (Klen. 138) eller hans 4-liniede (+ gentagelse): »Dig min søde / skat at møde« (Klen. 20) eller »Hvem der havde dog forlåret« (Klen. 238), dukker nogle melodimuligheder op. Til Klen. 138 kan, foruden den vansirende »Herre, jeg har handlet ilde« (Brorsons angivelse, Klen.registr. 46) tænkes G. Chr. Strattners til J. Neanders digt (Bundeslieder 1691) og melodien til samme salme hos Freylinghausen. Til Klen. 20 og 238 bringer Freylinghausens 7. art 5 melodier, som med gentagelse af 1. eller 2. strofehalvdel kan have været benyttet. Af disse gengives melodien til »O, der alles hätt' verloren« hos Pont. (»O, den alting kunde dræbe« - Klen.registr. 100 a), og af denne findes en norsk folkelig variant (El. I, 1, 9) til »Her vil ties« - med 1. lillesats fordoblet og ¾s takt, som det klæder tekstvariationerne bedst. - Over for dette fund taber de andre overleveringer i betydning, Sand (I, 135 = MM. 1188) til »Dig min søde«, MM. 1192 (tysk 1698) til »Jeg er rede« og Li. 185 til teksten.

Ved siden af El. I, 1, 9, står, som vist af Torben Krogh (Ældre da. teater 1940, s. 295, og radioforedrag 11.1.43) Folie d'Espagne-melodien (Klen.registr. 60), som Brorson utvivlsomt har kendt fra sin brodér Nicolais salme (Klen. 275). Måske har den været i hans hoved til Marias vuggesang fra J. K. Schandrups (d. 1720) »Helligtrekongers komedie« (Skrifter v. P. Phönixberg 1728 med denne melodiangivelse) - med linier som »Vinteren trænger / mere og strenger«. Måske Brorsons vending blot er efter et ordsprog.