Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

II, s. 411, 415, 419: Nicolai Brorsons 3 salmer, nr. 279, 281 og 282, findes allerede trykt i hans Sidste Afskeed, Flensborg 1727, se III, s. 207.