Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

III, s. 252-54. Blandt vidnesbyrdene om Brorson som prædikant kan også nævnes den gravskrift over ham, som er meddelt i Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger 18.6.1764. Han kaldes her: paa Prædikestoel en fuldkommen Præst, paa Cathedra en stor Orator. V. Hermansen, Ribe Bys Historie 1730-1820, II 1946, s. 191.