Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

Om den i L. J. Koch, Salmedigteren Brorson, 1 s. 146, 2 s. 154, gengivne miniature på Rosenborg står der ifølge museumsinspektør Boesen i Worsaaes tilgangsliste under 1877/78 (tilgang nr. 573): »Kjøbt af Hr. Sandegaard (for 20 Kr.). Et lille Miniatureportræt af Psalmedigteren Biskop Brorson, fra hvem Sælgeren paa modrene Side nedstammer. Dette Portræt, som har været opbevaret i Familien, turde være mere paalideligen end det, efter Underskriften at dømme, halve Fantasiportræt, som er stukket foran i hans »Troens Spejl«*)«. Med »Underskriften« menes Nic. Brorsons vers under kobberstikket (se I, s. 8), hvor det hedder: »Har Penszlen ikke hafft af Farverne de rette, Da Konsten vilde sig til dette Ansigt giette...« Det er dog næppe berettiget af disse ord at slutte, at stikket er et fantasiprodukt; den slags vendinger var ikke ukendte i datidens portrætindskrifter og skulle blot udtrykke beundring for den afbildede, idet hans træk oversteg kunstens formåen. Den omtalte hr. Sandegaard er det ikke lykkedes at finde blandt Brorsons efterkommere (A. Fabritius), og da Rosenborgminiaturen ikke viser mindste lighed med noget af de andre Brorsonbilleder, må man snarest antage, at der har foreligget en misforståelse fra Worsaaes side, så man med hensyn til Brorsons udseende må se bort fra denne miniature.