Brorson, Hans Adolph Uddrag fra GUds riges evangelium

Mel. En hver, som troer etc.