Brorson, Hans Adolph Uddrag fra GUds riges evangelium

GUds riges evangelium
Er sødt som honning-kage,
Naar det kun faaer i hiertet rum,
At man det ret kand smage,