Brorson, Hans Adolph Uddrag fra GUds riges evangelium

Da er det sielens honning-mad,
Giør hiertet let og mæt og glad
Og smuk i JEsu øyne.