Brorson, Hans Adolph Uddrag fra GUds riges evangelium

Gak lige til i JEsu navn
Hen ind i naadens søde favn,
GUd under dig det gierne.