Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Dig, dig, min HErre, vil jeg prise

Dig, dig, min HErre, vil jeg prise,
Thi hvor er dog en GUd som du saa sød,
Dig vil jeg al min konst bevise,
Men hielp mig selv, at finde til dit skiød,