Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Dig, dig, min HErre, vil jeg prise

At jeg i JEsu navn kand trine frem,
Og derfor være dig ret angenem.