Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Dig, dig, min HErre, vil jeg prise

5. Naar hiertet saa af andagt syder,
Ved din den Hellig Aands hans guddoms ild,