Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Dig, dig, min HErre, vil jeg prise

Da strax din indvold i dig lyder,
Dit hierte vender du til mig saa mild,
Og lader mig dit blide ansigt see
Med den forsikring: hvad jeg vil, skal skee.