Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du folk, som christne kaldes vil

Alt siden hand ved daaben til
Sin samfund dig lod komme,
Betænk, betænk, og agt det stort,
Hvad Gud har dig i daaben giort,
Hvad naade dig er skenket.