Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du folk, som christne kaldes vil

Det sank i daabens vande ned,
Og evig gik til grunde,
Alt hvad ved Adam var forseet,
Og ved dig selv var ilde skeet,
Har Gud i daaben druknet.