Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du folk, som christne kaldes vil

I dig har Gud en virkning lagt,
For hvilken satans hele magt
Forferdes maa og falde.