Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Aldrig kand jeg sige

Mel. JEsu! du min glæde.