Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Aldrig kand jeg sige

Ved min JEsu naade
Af mit hierte svandt,
Der hand lod
Sit kiød og blod
Mig i brød og viin fremdrage,
Og i sielen smage.