Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Aldrig kand jeg sige

4. O at jeg dog kunde
Skaffe alle munde
Til at hielpe mig,
JEsu lof at siunge,
Thi min arme tunge
Er for skrøbelig!