Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Aldrig kand jeg sige

Tak og priis
Paa engle-viis
Burde jeg min JEsu bringe,
Det var dog for ringe.